aboutus

“ПРОВИК” ЕООД е проектантска фирма, създадена през 2005 г. Фирмата се занимава с изработването на технически и работни проекти в областта на Водоснабдяването и Канализацията на жилищни, обществени и производствени сгради и обекти.